bronzová úroveň ověřený autorem CZ beta

Úroveň certifikace: bronzová úroveň 16 December 2015 Co to v praxi znamená: Datová sada splňuje základní požadavky na otevřená data.

Přispívání na veřejně prospěšné aktivity 2014


Obecné informace


Právní informace

 • Původ dat

  no, it uses external sources Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Zdroje dat

  http://insightlab.cz/verejne-prospesne-aktivity/ Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Právní prohlášení

  http://insightlab.cz/verejne-prospesne-aktivity/ Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelné zdroje dat

  zdroje dat jsou strojově čitelné Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Databázová práva na datovou sadu

  existují Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Licencování databázových práv

  Creative Commons 3.0 Uveďte původ + Zachovejte licenci Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Autorská práva na datovou sadu

  existují Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Licence k autorským právům na datovou sadu

  Creative Commons 3.0 Uveďte původ + Zachovejte licenci Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Autorská práva na obsah datové sady

  existují Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Licence k autorským právům na obsah

  Creative Commons 3.0 Uveďte původ + Zachovejte licenci Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelná data právního prohlášení

  licence k datům Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelná data právního prohlášení

  licence k autorskoprávně chráněnému obsahu Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelná data právního prohlášení

  způsob uvádění původu díla Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelná data právního prohlášení

  informace o autorských právech Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Strojově čitelná data právního prohlášení

  URL pro uvedení původu díla Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Ochrana soukromí

  nehraje roli, jde o agregovaná data Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Anonymizace dat

  no Do you think this data is incorrect? Let us know


Praktické informace


Technické informace

 • Strojová čitelnost

  strojově čitelné Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Formát dat

  standardizovaný, otevřený Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Formát dokumentů

  sémantické značkování Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Identifikátory objektů

  standardizované (GUID, URL, …) Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Formát statistických dat

  prezentační Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Navigace pomocí identifikátorů

  no, the identifiers can't be used to find extra information Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Informace o původu dat

  no Do you think this data is incorrect? Let us know

 • Formát URL

  http://insightlab.cz/{verejne-prospesne-aktivity}/{RESEARCH_NAME}open_data{RRRR}.xlsx Do you think this data is incorrect? Let us know


Sociální informace